Tietopyyntölomake (4)

HENKILÖTIETOJA KOSKEVA TIETOPYYNTÖ

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679)

 

Rekisterinpitäjän nimi

 

Rekisterin nimi

(jos tiedossa)

 

 

Pääsy tietoihin

Haluan tarkastaa tietoni seurakunnan henkilörekistereistä

Haluan tarkastaa tiedot seuraavalta ajanjaksolta __________ - __________

Tietojen oikaiseminen

Pyydän oikaisemaan tietoni (mikä tieto, millä tavalla oikaistava)

Tietojen poistaminen

Pyydän poistamaan tietoni (mikä tieto, mistä poistettava)

Käsittelyn rajoittaminen

Pyydän rajoittamaan tietojeni käsittelyä (mikä tieto, miten rajoitettava)

 

Perustelut _____________________________________________ _________________

 

Muu rekisteröidyn oikeus

Käsittelyn vastustaminen (yksilöitävä tarkemmin)

 

_____________________________________________ __________________________

 

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen (yksilöitävä tarkemmin)

 

_____________________________________________ __________________________

 

Suostumuksen peruuttaminen (yksilöitävä tarkemmin)

 

_____________________________________________ __________________________

 

Lisätietoja

Olen osallistunut leirille/kerhoon/retkeen

Milloin?_____________________________________ ____________________________

Olen varannut kasteen / vihkimisen / muun tilaisuuden

_____________________________________________ ________________________

Olen käynyt asiakasvastaanotolla, perheasiat / diakonia / muu

_____________________________________________ ________________________

Olen osallistunut seurakunnan järjestämään tilaisuuteen/toimintaan

Olen yhteyshenkilönä haudanhoitosopimuksessa

Olen hakenut seurakunnan tai seurakuntayhtymän työpaikkaa

Olen vapaaehtoistyössä

Olen seurakunnan tai seurakuntayhtymän vuokralainen

Olen seurakunnan tai seurakuntayhtymän luottamushenkilö

 

Seurakunta

 

 

Pyynnön esittäjä

Nimi

 

Henkilötunnus

 

Osoite

 

 

Muut yhteystiedot

 

 

Henkilöllisyyden tarkistaminen

(seurakunta täyttää)

Henkilöllisyys on tarkistettu

 

Työntekijän nimi ja päiväys ­­­­­­­­­ ­­­­­____________________ _____________________________

Päiväys ja allekirjoitus

Paikka ja aika

 

Pyynnön esittäjän allekirjoitus

 

 

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

  • Peruuttaa suostumus, niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

     

     

     

Tietopyynnön vastaanottaja

Työntekijän nimi ja päiväys

Tietopyynnön käsittely (toimenpiteet)

Työntekijän nimi ja päiväys

 

 

 

 

 

 

Tiedot toimitettu

Työntekijän nimi ja päiväys

 


Siirry sivun alkuun
 

Tulosta tämä sivu